Systemy alarmowe

systemy-alarmowe-bg

Systemy alarmowe w mieszkaniu lub innym budynku użytkowym mają za zadanie dać nam poczucie bezpieczeństwa i chronić nas przed wypadkami losowymi. Dlatego jego instalację powinniśmy powierzyć specjalistom, gdyż przy montażu taniego sprzętu lub przy nieprofesjonalnym wykonaniu narazimy się na straty. Przykładem może być sytuacja, gdy zakupimy rozbudowane urządzenia i nie będziemy monitorować ich pracy. Zadaniem takich urządzeń jest sprawne wykrywanie i sygnalizowanie nienormalnych warunków, jednak bez fachowego nadzoru nie zapewnią nam oczekiwanej ochrony.

Alarmy dzielimy na 4 kategorie, w zależności od rodzaju zagrożenia:

 • sygnalizujące włamanie do zamkniętego budynku;
 • sygnalizujące pożar lub inne zagrożenia wywołane trującymi substancjami;
 • systemy telewizji użytkowej (monitoringu);
 • systemy ochrony peryferyjnej, czyli na zewnątrz.

Systemy alarmowe najkorzystniej i najtaniej jest montować wraz z zakładaniem lub modernizacją instalacji elektrycznej. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy mamy do czynienia z rozbudowanym oprzyrządowaniem alarmującym. Unikniemy wówczas kucia ścian czy zrywania podłóg, ponieważ okablowanie powinno znajdować się pod tynkiem, aby uniemożliwić jego celowe lub przypadkowe uszkodzenie.

Podczas instalacji oprzyrządowania profesjonaliści wyznaczają w budynku (mieszkaniu, domu wolnostojącym, biurowcu lub innym) miejsca niebezpieczne. Dlatego właśnie na nie powinno się zwrócić szczególną uwagę i tam głównie montować system czujników i/lub monitoringu. Warto powierzyć to zadanie jednej ekipie, która szybciej zauważy ewentualne usterki.

Koszt instalacji alarmów zależy od tego, z jakich składników będzie się składać system i jakie będzie pełnił funkcje. Szacuje się, że koszt elementów może wahać się od 2500 do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Do wyboru mamy bowiem:

 • czujki ruchu;
 • czujki stanu;
 • czujki zbicia szkła;
 • bariery podczerwieni;
 • przyciski antynapadowe;
 • czujki dymu;
 • czujki temperaturowe;
 • czujki gazu usypiającego;
 • czujki gazu ziemnego (metanu) lub ciekłego (propan-butanu);
 • czujki czadu, czyli tlenku węgla;
 • czujki gazu ziemnego lub ciekłego i tlenku węgla;
 • czujniki zalania wodą;
 • sygnalizatory optyczno-akustyczne;
 • centralę alarmową;
 • manipulator;
 • moduł powiadomienia i sterowania GSM;
 • moduł monitoringu;
 • miniaturowe kamery;
 • cyfrowe wielokanałowe rejestratory obrazu i dźwięku.

Fachowcy z Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego Marka Bergtrauma mają duże doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów alarmowych. Wiedzą w jakiej odległości od przewodów elektrycznych umieścić przewody od czujników oraz jak rozmieścić czujniki, żeby nie zakłócały wzajemnie swojej pracy. Zadbają również o zagwarantowanie awaryjnego (rezerwowego) źródła energii elektrycznej, które w przypadku awarii instalacji elektrycznej lub braku prądu pomogą bez zakłóceń pracować urządzeniom alarmowym. Specjaliści doradzą jak testować, konserwować i naprawiać używany sprzęt. Zaprojektują także miejsce umieszczenia kabli i puszek tak, aby znajdowało się w miejscu chronionym, do którego nie mają dostępu niepowołane osoby. Pokażą jak je zabezpieczyć, a nawet ukryć.